Tuesday, October 7, 2008

Bạn không lãnh đạo, khi...

Điều gì chứng tỏ bạn đang không lãnh đạo chính mình và những người khác nữa?. Đó là khi bạn có "triệu chứng" trùng với một số điều trong danh sách dưới đây.

- Bạn chờ ai đó nói mình phải làm gì hơn là tự đưa ra sáng kiến.

- Bạn dành quá nhiều thời gian nói về chuyện mọi việc nên khác nhau như thế nào.

- Bạn đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc cho người khác về hoàn cảnh của bạn.

- Bạn chọn cách không nói ra sự thật.

- Bạn quan tâm nhiều đến việc được chấp nhận hơn là chọn những điều đúng đắn.

- Bạn không dám chấp nhận mạo hiểm.

- Bạn chấp nhận tình trạng hiện tại như thể nó vốn thế.

- Bạn bắt đầu bảo vệ danh tiếng của mình thay vì lắng nghe những quan điểm đối lập.

- Bạn trì hoãn đưa ra một quyết định khó khăn.

- Bạn nói với mọi người về chuyện rắc rối nào đó thay vì nói với người có trách nhiệm.

- Bạn nghĩ những điều mình nói chẳng có gì quan trọng cả.

- Bạn hỏi quá nhiều quan điểm trước khi tiến hành hành động.

(Theo The Practice of Leadership)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Thông Tin Chứng Khoán